Công ty Cổ Phần Giải Trí Nha Trang Trẻ đã long trọng tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh của công ty trong ngày 14/05/2019 vừa qua.

“Thành công của một công ty là sự gắn kết của những con người trong tập thể - và nhìn xa hơn nữa là của cả 1 quốc gia” - Trích lời phát biểu của ông Nguyễn Huy Hân - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Giải Trí Nha Trang Trẻ, trong buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh của công ty trong ngày 14/05/2019 vừa qua.

Ông Nguyễn Huy Hân trao quyết định bổ nhiệm Ông Lê Kim Nhựt giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty
Ông Lê Kim Nhựt trao quyết định bổ nhiệm các vị trí điều hành trong công ty
Cùng tập thể hơn 80 thành viên, gia đình #DucaShow sẽ thành công , thành công, đại thành công !
Cùng tập thể hơn 80 thành viên, gia đình #DucaShow sẽ thành công , thành công, đại thành công !