Với Ducashow, việc mang đến cho khách hàng những buổi diễn chất lượng, chuyên nghiệp và ấn tượng là sứ mệnh hàng đầu. Chính vì thế, mỗi nhân tố tạo nên buổi diễn đều được Ducashow quan tâm, đầu tư phát triển, nâng cao năng lực. Trong đó, nhân tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất. Theo định kỳ, Ducashow sẽ tổ chức những buổi đánh giá năng lực, nhằm củng cố cũng như khai thác tối đa sự sáng tạo, chuyên nghiệp của mỗi diễn viên phục vụ show diễn.

Chương trình đánh giá thường kỳ này không chỉ là dịp để Ducashow nhìn lại năng lực hiện tại của diễn viên, định hướng phát triển trong tương lai, mà còn kích thích sự sáng tạo không ngừng, nhằm mang đến những show diễn đa dạng hơn nữa cho khách hàng trong tương lai.