Những chiếc ÁO DÀI VIỆT của Nhà thiết kế TUẤN HẢI từng đoạt GIẢI THƯỞNG quốc phục đẹp nhất trên những đấu trường nhan sắc quốc tế đang được trình diễn hàng đêm tại Sân khấu DUCASHOW.

Những chiếc ÁO DÀI VIỆT của Nhà thiết kế TUẤN HẢI từng đoạt GIẢI THƯỞNG quốc phục đẹp nhất trên những đấu trường nhan sắc quốc tế đang được trình diễn hàng đêm tại Sân khấu DUCASHOW.